Chứng nhận FSC

Lorem ipsum dolor sit amet
14 Tháng Sáu, 2017
CÁC HOẠT ĐỘNG THAM QUAN CỦA HỢP TÁC XÃ LÂM NGHIỆP AN VIỆT PHÁT
22 Tháng Sáu, 2019

Chứng nhận FSC

Giấy thông hành cho sản phẩm lâm nghiệp Việt Nam ra thế giới 

Các quốc gia phát triển trên thế giới ngày càng có yêu cầu cao hơn về nguồn gốc sản phẩm, trong đó có lâm nghiệp. Do đó, việc đạt được chứng nhận quản lý rừng bền vững (FSC) sẽ giúp các doanh nghiệp xuất khẩu tại Việt Nam sẽ có một tấm vé vững chắc để thâm nhập vào các thị trường lớn và khó tính tại các nước phát triển.

Xu thế tất yếu

Hiện nay, trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng diện tích rừng tự nhiên đang bị giảm đi đáng kể. Điều này là do những tác động khai thác lâm sản cả hợp pháp và bất hợp pháp, bên cạnh việc chuyển đổi đất đai lâm nghiệp sang trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng công trình thủy điện, nhà ở… Theo số liệu của FAO – Tổ chức Nông Lương thế giới, hàng năm  diện tích rừng tự nhiên trên toàn cầu mất đi khoảng 9 triệu ha ,đến năm 2001 diện tích rừng trên thế giới chỉ còn khoảng 11,3 triệu ha và diện tích đất không có rừng khoảng 8 triệu ha. Điều đó làm thu hẹp môi trường sống của nhiều loài động vật, thực vật rừng.

Trong bối cảnh đó, một trong những biện pháp quan trọng hiện nay, được cả cộng đồng quốc tế cũng như từng quốc gia đặc biệt quan tâm là phải thiết lập cơ chế quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng cho các sản phẩm lâm nghiệp đầu ra.

FSC với bộ 10 nguyên tắc và 56 tiêu chí được cấp để làm cơ sở đánh giá việc quản lý rừng và sử dụng các sản phẩm từ rừng của các chủ rừng và các đơn vị sản xuất các sản phẩm từ rừng. Chứng chỉ FSC có giá trị trong 5 năm và được chấp nhận trên quy mô toàn cầu. Lợi ích khi được chứng nhận FSC đem lại rất lớn.

Cụ thể, về môi trường, đảm bảo việc thu hoạch các sản phẩm gỗ và ngoài gỗ trong khi vẫn duy trì và phát triển được tính đa dạng sinh học và năng suất. Về xã hội, giúp cho người dân địa phương và toàn xã hội được hưởng lợi ích lâu dài từ rừng, khuyến khích mạnh mẽ người dân địa phương tuân thủ kế hoạch quản lý rừng dài hạn và duy trì được tài nguyên rừng. Về giá trị kinh tế, giảm thiểu lãng phí các nguồn tài nguyên từ rừng. Tăng giá trị kinh tế các sản phẩm khoảng 20 – 30% so với các sản phẩm thông thường. Về giá trị thương hiệu, đạt được chứng nhận FSC thương hiệu các sản phẩm từ rừng sẽ được nâng cao và tiếp cận được các thị trường khó tính, như Hoa Kỳ, châu Âu, Úc. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), thời gian qua, một số thị trường nhập khẩu lớn sản phẩm gỗ của Việt Nam như Hoa Kỳ, châu Âu, Úc đang đòi hỏi ngày càng cao về sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.

Việt Nam không đứng ngoài “cuộc chơi”

Quản lý và phát triển rừng bền vững là 1 trong 3 chương trình phát triển được xác định trong Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020. Do vậy, ngày 3/11/2014, Bộ NN&PTNT đã ban hành Thông tư 38/2014/TT-BNNPTNT về “Hướng dẫn phương án Quản lý rừng bền vững”. Thông tư này là văn bản pháp quy đầu tiên đã đưa ra các hướng dẫn các quy định tối thiểu cho một bản Phương án Quản lý rừng bền vững  đối với rừng tự  nhiên và rừng trồng dành cho các chủ rừng đặc biệt là các chủ rừng Nhà nước (Các công ty lâm nghiệp, các Ban quản lý rừng). Bên cạnh đó, thông tư cũng đã định hướng cho việc xác lập hệ thống cấp chứng chỉ rừng ở Việt Nam. Nội dung của thông tư 38 thực chất là những hướng dẫn cho các chủ rừng các phương pháp, thủ tục xây dựng Phương án Quản lý rừng bền vững tiếp cận với các quy định của Quốc tế.

Tiếp đó, Kế hoạch hành động về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng giai đoạn 2015-2020 (Quyết định 2810/2015/BNN-TCLN) được Bộ NN&PTNT ban hành vào ngày 16/7/2015, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quá trình thực hiện Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng; đảm bảo sử dụng tài nguyên rừng bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam. Ngoài ra, Đề án thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng giai đoạn 2016-2020 (Quyết định 83/QĐ-BNN-TCLN) đã được Bộ NN&PTNT ban hành vào ngày 12/1/2016, với nội dung nhấn mạnh vào 2 khía cạnh liên quan đến Quản lý rừng bền vững: Thực hiện Quản lý rừng bền vững trong ngành lâm nghiệp và Xây dựng hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia và cấp chứng chỉ rừng bền vững.

Đề án thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng giai đoạn 2016 – 2020 (Đề án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đặt ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ có 500 nghìn ha rừng trên cả nước được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Tính đến thời điểm hiện nay, Việt Nam đã có khoảng 235 nghìn ha rừng được cấp chứng chỉ FSC.

Có thể khẳng định, sau thành công về bảo vệ và phát triển rừng, việc triển khai phương thức quản lý rừng bền vững theo chứng chỉ quốc tế FSC là giải pháp tiên tiến, hữu hiệu để nước ta thúc đẩy kinh tế rừng phát triển, đưa sản phẩm lâm nghiệp ra thị trường thế giới.