Công ty TNHH MTV Năng lượng An Việt Phát là một doanh nghiệp chuyên về sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu viên gỗ nén và các sản phẩm khác như gỗ, nội thất, ván ép, than đá, giấy, đèn led, bất động sản … Năm 2018, sản lượng xuất khẩu ngành hàng viên gỗ nén đạt 1,5 triệu tấn với các thị trường chính là Nhật Bản và Hàn Quốc. Hiện nay An Việt Phát là một trong 5 doanh nghiệp xuất khẩu viên gỗ nén lớn nhất thế giới và đứng đầu Đông Nam Á. Hiện tại, chúng tôi đang có 8 Công ty, 6 nhà máy và 27 văn phòng đại diện phủ khắp cả nước. Năm 2019 Công ty TNHH MTV Năng lượng An Việt Phát có kế hoạch xây dựng thêm 10 nhà máy sản xuất gỗ ván ép, nội thất và viên gỗ nén ở các tỉnh trên toàn quốc với sản lượng xuất khẩu từ 2 – 3 triệu tấn viên nén gỗ và 1- 2 triệu m3 ván ép chất lượng cao đạt chất lượng xuất khẩu vào các thị trường mỹ, Nhật Bản, châu Âu.. Trong đó công ty An Việt Phát đã có chủ chương đầu tư một nhà máy tại cảng Chân Mây, Tỉnh Thừa Thiên Huế với công xuất là 400,000 m3 ván ép, 200,000 tấn viên nén gỗ/năm với công xuất này sẽ tiêu thụ khoảng 1.2 triệu tấn nguyên liệu/năm. Vì vậy, nhu cầu về nguồn nguyện liệu có FSC-FM để phục vụ cho các nhà máy để đủ sản lượng cho xuất khẩu là rất lớn. Công ty TNHH MTV Năng lượng An Việt Phát đã thành lập Hợp tác xã Lâm nghiệp An Việt Phát với mục đích hỗ trợ các hộ dân trồng rừng ở các tỉnh trên cả nước về tư vấn kỹ thuật, chi phí đánh giá FSC-FM và cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm gỗ của người dân đến kỳ khai thác. HTX Lâm nghiệp An Việt Phát được thành lập theo Quyết định số 3447/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ với 7 thành viên sáng lập có trụ sở tại Xã Trị Quận Huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ. Hộ gia đình trồng rừng thuộc các dự án mà HTX đang triển khai sẽ thực hiện quản lý rừng theo hướng bền vững và ký kết hợp đồng bán nguyên liệu có chứng chỉ trực tiếp cho các nhà máy của Công ty An Việt Phát tại các tỉnh nhằm nâng cao giá trị của cây gỗ và nâng cao thu nhập cho người dân từ cây gỗ. Đây là mô hình rất có ý nghĩa thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp hướng đến sự phát triển bền vững bảo đảm các nguyên tắc và tiêu chí của phát triển rừng bền vững trong nước và quốc tế.


Phát triển tổ chức

HTX Lâm nghiệp An Việt Phát hiện thành lập các nhóm hộ để thực hiện các nhóm chứng chỉ tại các xã hoạt động trên địa bàn của cả nước. Ở Tuyên Quang, HTX đã thành lập 3 Văn phòng đại diện tại Nhữ Hán, Yên Bình, Nhữ Khê… Hội viên là các nhóm hộ gia đình, hộ gia đình tham gia chuỗi giá trị rừng trồng bao gồm cả gỗ lớn và gỗ nhỏ và cành nhánh, các phế phẩm từ gỗ cung cấp cho các Nhà máy sản xuất đa dạng sản phẩm của Công ty An Việt Phát, bao gồm nhưng không giới hạn các sản phẩm như ván ép, viên nén gỗ, có Chứng chỉ rừng FSC-FM theo tiêu chí quản lý rừng bền vững.

Chiến lược phát triển

Năm 2019, HTX An Việt Phát có kế hoạch phát triển diện tích rừng FSC-FM tại 14 tỉnh thành trên cả nước với các xã trọng điểm, có trữ lượng rừng trồng trên 1000 ha trở lên. Tổng diện tích trong năm 2019 theo kế hoạch là 55.000 ha. Kế hoạch từ 2019 – 2024, HTX lâm nghiệp An Việt Phát tiếp tục phát triển và nâng diện tích rừng trồng FSC-FM mới là 200.000 ha.


Kinh nghiệm hoạt động

Ngay sau khi thành lập, HTX Lâm nghiệp An Việt Phát đã khảo sát diện tích rừng trên toàn quốc và làm việc với các Sở ban ngành địa phương để xin chủ trương phát triển vùng nguyên liệu FSC-FM và tiếp cận cộng đồng tại các địa phương, tuyên truyền cho các hộ gia đình, cá nhân trồng rừng theo định hướng phát triển bền vững tiến hành khẩn trương công tác chuẩn bị; HTX đã tiến hành các hoạt động tiếp cận kỹ thuật và nâng cao năng lực cho các hộ trồng rừng; HTX cũng đã chọn được Đơn vị tư vấn SGS đánh giá cho diện tích rừng sau khi hoàn thiện và đáp ứng đủ các nguyên tắc về FSC-FM của các vùng.